Evropská asociace zelených stezek – Greenways (EGWA), zastoupená v ČR Nadací Partnerství, vyhlašuje již 10. ročník cen pro nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways (European Greenways Award - EGA) pro rok 2021. Rádi bychom nominovali některý z tuzemských projektů. "/>

Aktuality

Výzva k nominaci na evropskou cenu pro nejlepší zelené stezky - Greenways pro rok 2021

Evropská asociace zelených stezek – Greenways (EGWA), zastoupená v ČR Nadací Partnerství, vyhlašuje již 10. ročník cen pro nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways (European Greenways Award - EGA) pro rok 2021. Z Česka již byly v minulosti oceněny např. projekty drážních stezek (Cyklostezka Sázava – Přibyslav, Cyklostezka Koleje) či systém městských zelených stezek - Greenways v Plzni. Rádi bychom nominovali některý z tuzemských projektů i letos. Ceny budou předány v rámci Konference o cyklostezkách a greenways ve španělské Valencii dne 30. září 2021.

Uzávěrka pro zaslání vyplněných žádostí a podpůrných materiálů (fotek, CD, DVD, videa) je 27. května 2021. Nadace Partnerství nabízí pomoc se zpracováním žádosti v anglickém jazyce.
 

Podmínky ÚČASTI

Účast v 10. evropské ceně pro nejlepší evropské zelené stezky – Greenways za rok 2021 se váže na splnění následujících podmínek:

1) článek 1 - Evropská definice Greenways dle EGWA 
Greenways jsou trasy či komunikace, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci, vyčleněné výhradně pro uživatele bezmotorové dopravy.  Tyto stezky mají splňovat nároky na šířku, stoupání a povrch, tak aby byly pohodlné a bezpečné pro jejich uživatele. Evropské zelené stezky – Greenways jsou ve většině případů budovány na opuštěných železnicích či podél kanálů a řek.“ (deklarace z Lille, 12. 9. 2000).

Greenways nabízí širokému spektru uživatelů přístup na odpovídající infrastrukturu pro bezmotorovou dopravu, která se vyznačuje:

- pohodlím, dostupností a bezpečím, tedy především tím, že jsou tyto trasy oddělené od motorizované dopravy,
- přístupností pro všechny uživatelské skupiny – pěší, cyklisty, in-linisty, vozíčkáře atd.,
- kvalitními službami podél těchto tras.


Zelené stezky - Greenways v sobě integrují řešení několika oblastí, s cílem zlepšení kvality života obyvatel měst i obcí:

- šetrná a bezpečná doprava,
- šetrná turistika,
- ochrana přírodního a kulturního dědictví,
zdravý životní styl.

 

2) článek 2 – Organizační zajištění soutěže 
Pro propagaci zelených stezek-Greenways v Evropě pořádá EGWA ve spolupráci s Generalitat Valenciana (Valencia Region), ministerstvem Regional Ministry of Territorial Policy, Public Works and Mobility a španělskou Nadací železnic (Spanish Railways Foundation) již desátý ročník ocenění pro nejlepší evropské projekty zelených stezek – Greenways. Cílem tohoto ocenění je propagace dobrých příkladů těchto stezek a přenos know-how v Evropě. Evropská cena Greenways (European Greenways Award) bude udělena pouze existujícím projektům splňujícím podmínky deklarace z Lille (viz výše).
 
Technický poradní sbor, složený z členů EGWA a jejích partnerů, předběžně vyhodnotí vybrané kandidáty na ocenění a bude asistovat výběrové komisi hodnotitelů, která navrhne projekty na ocenění v uvedených 3 kategoriích. O vybraných kandidátech se bude hlasovat. Komise hodnotitelů bude sestavena ze zástupců evropských a dalších mezinárodních institucí kompetentních k identifikaci příkladných řešení greenways v Evropě.
 
3) článek 3 – Kategorie pro oceněné greenways
Nejlepší řešení greenways (Excellence awards) 
V této kategorii budou uděleny oceněny nejlepší řešení Greenways, tzn. projekty stezek, které prokáží nejkvalitnější charakteristiky (viz čl. 1 této výzvy) a které budou demonstrovat zvláště silné stránky dle hodnocení výběrové komise a zároveň dostatečně silnou popularitu mezi uživateli.
 
Nejlepší akce na Greenways (Exemplary initiatives) 
V této kategorii budou oceněny nejlepší aktivity na Greenways v oblasti vybavení, managementu a údržby stezek, doplňkových aktivit a akcí na Greenways (určeno jen pro drážní stezky).

Zvláštní cena poroty (Special European Greenways Award 2021)
Bude oceněna jedna iniciativa zaměřená na historii železnice a/nebo na propojení cykloturistiky a železnice např. nabídkou intermodality, umožněním převozu či pujčování kol, přestupu na stezky z vlaku atd. Cena je součástí oslavy Evropského roku železnice EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021 (EYR).
 
4) článek 4 – Charakter ocenění 
Každá oceněná greenways obdrží diplom a symbolickou cenu charakterizující cíle EGWA. Oceněné projekty budou medializovány na evropské úrovni vč. web stránek EGWA a www.greenways.cz.
 
5) článek 5 – Specifikace účastníků 
Ocenění se mohou účastnit veřejné i soukromé subjekty, obce či jejich sdružení, zodpovědné za rozvoj či propagaci greenways v zemích EU, EFTA či ze zemí - oficiálních kandidátů na členství v EU. Projekty oceněné v roce 2017 se nemohou opětovně letošních cen účastnit.
 
Více informací na webu:
http://www.aevv-egwa.org/europeangreenwaysaward/regulation.htm
 
Účast v European Greenways Award (EGA)  předpokládá splnění a souhlas s podmínkami soutěže.
 
6) článek  6 – Žádosti
Pouze žádosti vyplněné v přiložených formulářích budou dále posouzeny. Na jejich úplnost dohlédne technická hodnotící komise.
 
Kompletní žádosti budou obsahovat: 
Formulář s vyplněnou žádostí v elektronické podobě (ke stažení na webu EGA) posílejte na e-mail: direction@egwa-aevv.org nejpozději do 27. května 2021. Formuláře jsou ke stažení v angličtině a musí být rovněž vyplněny v angličtině.

Doplňující dokumenty např. fotky, brožury, mapy mohou být zaslány nejpozději do 27. května 2021 v libovolném jazyce. Doplňující dokumenty lze zaslat ideálně v elektronické podobě na výše uvedený e-mail, popř. fyzicky na CD či DVD na adresu:
European Greenways Association (EGWA) - 9th EGA
Fundación de los Ferrocarriles Españoles – Vías Verdes
C/ Santa Isabel, 44
28012 Madrid, SPAIN
 
7) článek 7 – Oznámení výsledků a vyhlášení cen
Komise rozhodne o vítězích a tito budou informováni přímo EGWA. Oceněné projekty by neměly výsledky ocenění komunikovat před samotným ceremoniálem předávání cen, které se uskuteční 30. září 2021 v rámci Konference o cyklostezkách a greenways ve Valencii, Španělsko.
 
Kontaktní osoba v ČR: 
Daniel Mourek
koordinátor mezinárodních aktivit
Nadace Partnerství
e-mail: daniel.mourek@nap.cz
tel.: +420 736 747 361

Nadace Partnerství nabízí pomoc se zpracováním žádosti v anglickém jazyce.

 • 18. 10. 2021
  Krajští koordinátoři se sešli k ...

  Pod patronátem Asociace krajů ČR se ve dnech 11. až 13. 10. uskuteč...

   
  18. 10. 2021
  Mezinárodní letní fotosoutěž Cyk...

  Cyklisté vítáni v zemích V4
  Partnerství, o.p.s. spolu s part...

   
  Všechny aktuality
 • listopad 2021
  poútstčtsone
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  Všechny akce
 • Anketa
  Na kterou stezku Greenway letos vyrazíte? Na kterou stezku Greenway letos vyrazíte?
 • Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí.

  Jsme nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje.