Aktuality

Nominace na 8. evropskou cenu pro nejlepší zelené stezky - Greenways pro rok 2017

Evropská asociace zelených stezek – Greenways (EGWA), zastoupená v ČR Nadací Partnerství, vyhlašují již 8. ročník cen pro nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways (European Greenways Award EGA) pro rok 2017. Poprvé byla tato cena udělena již v roce 2003 a každé dva roky je cena vyhlašována znovu. Z Česka již byly v minulosti oceněny projekty drážní stezka Cyklostezka Koleje či systém městských zelených stezek - Greenways v Plzni nebo drážní stezka Cheb - Waldsassen. I letos bychom byli rádi, kdyby z ČR byly nominovány nejlepší projekty na tuto cenu. Ceny budou předány v rámci konference o cyklostezkách a greenways v irském Limericku, 28. září 2017.
 

Kategorie pro přihlášené Greenways

 1. Nejlepší řešení Greenways - Excellence awards
       V této kategorii budou uděleny 1., 2. a 3. cena pro nejlepší řešení greenways, tzn. těch stezek, které prokáží nejkvalitnější charakteristiky viz. znění čl.1  a které budou demonstrovat zvláště silné stránky dle hodnocení výběrové komise a zároveň dostatečně silnou popularitu mezi uživateli.
 
 1. Nejlepší akce na Greenways - Exemplary initiatives
       V této kategorii budou uděleny 1.,2. a 3. cena pro nejlepší aktivity na greenways co do vybavení, managementu a údržby stezek, doplňkových aktivit a akcí na greenways dle deklarace v  Lille. 
 
Uzávěrka pro zaslání vyplněných žádostí a podpůrných materiálů (fotek, CD, DVD, videa) je 26. dubna 2017. Nadace Partnerství nabízí pomoc se zpracováním žádosti v anglickém jazyce.
 
Více informací o ceně na www.greenways.cz a www.europeangreenwaysaward.org.
 

Evropská Asociace Greenways (The European Greenways Association)

Hlavním cílem této asociace (dále EGWA), založené v lednu 1998, je podpora rozvoje a propagace projektů zelených stezek-greenways, tedy stezek pro uživatele bezmotorové dopravy. V současné době má EGWA na 50 členů v 15 zemích Evropské unie. ČR je zastoupena v EGWA od roku 2002 Nadaci Partnerství, se stálým místem v řídícím výboru (Daniel Mourek) této asociace. Více na www.aevv-egwa.org či www.greenways.cz.
 
  
Podmínky ÚČASTI
 
Účast v 8.evropské ceně pro nejlepší evropské zelené stezky – Greenways za rok 2017 se váže na splnění následujících podmínek:

článek 1 Evropská definice Greenways dle EGWA

„Greenways jsou trasy či komunikace, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci, vyčleněné výhradně pro uživatele bezmotorové dopravy.  Tyto stezky mají splňovat nároky na šířku, stoupání a povrch, tak aby byly pohodlné a bezpečné pro jejich uživatele. Evropské zelené stezky – Greenways jsou ve většině případů budovány na opuštěných železnicích či podél kanálů a řek “(deklarace z Lille, 12.9. 2000).
 
Greenways nabízí širokému spektru uživatelů přístup na odpovídající infrastrukturu pro bezmotorovou dopravu, která se vyznačuje:
 • pohodlím, dostupností a bezpečím, tedy především tím, že jsou tyto trasy oddělené od motorizované dopravy.
 • Přístupností pro všechny uživatelské skupiny – pěší, cyklisty, in-linisty, vozíčkáře, atd.
 • Kvalitními službami podél těchto tras.
Zelené stezky - Greenways v sobě integrují řešení několika oblastí, s cílem zlepšení kvality života obyvatel měst i obcí:
 • šetrná a bezpečná doprava
 • šetrná turistika
 • ochrana přírodního a kulturního dědictví
 • zdravý životní styl

článek 2 – Organizační zajištění soutěže

Z důvodů zefektivnění propagace zelených stezek-Greenways v Evropě pořádá EGWA ve spolupráci s irským městem a regionem Limerick již osmý ročník ocenění pro nejlepší evropské projekty zelených stezek – Greenways. Cílem tohoto ocenění je propagace dobrých příkladů těchto stezek a přenos know-how v Evropě. Evropská cena greenways (European Greenways Award) bude udělena pouze existujícím projektům splňujícím podmínky deklarace z Lille (viz výše).
 
Technický poradní sbor, složený z členů EGWA a jejích partnerů, předběžně vyhodnotí vybrané kandidáty na ocenění a bude asistovat výběrové komisi hodnotitelů (jury), která navrhne projekty na ocenění ve 2 kategoriích. O vybraných kandidátech se bude hlasovat. Komise hodnotitelů bude sestavena ze zástupců evropských a dalších mezinárodních institucí kompetentních k identifikaci příkladných řešení greenways v Evropě.

článek 3 – Kategorie pro oceněné greenways

 1. Nejlepší řešení Greenways - Excellence awards
       V této kategorii budou uděleny 1.,2. a 3. cena pro nejlepší řešení greenways, tzn. těch stezek, které prokáží nejkvalitnější charakteristiky viz. znění čl.1  a které budou demonstrovat zvláště silné stránky dle hodnocení výběrové komise a zároveň dostatečně silnou popularitu mezi uživateli.
 
 1. Nejlepší akce na Greenways - Exemplary initiatives
      V této kategorii budou uděleny1., 2. a 3. cena pro nejlepší aktivity na greenways co do vybavení, managementu a údržby stezek, doplňkových aktivit a akcí na greenways dle deklarace v  Lille. 

článek 4 – Charakter ocenění

Každá oceněná greenways obdrží diplom a symbolickou cenu charakterizující cíle EGWA. Oceněné projekty budou medializovány na evropské úrovni vč. web stránek EGWA a www.greenways.cz.

článek 5 – Podmínky účasti

Ocenění se mohou účastnit veřejné i soukromé subjekty, obce či jejich sdružení, zodpovědné za rozvoj či propagaci greenways v zemích EU, EFTA či ze zemí - oficiálních kandidátů na členství v EU.
 
Projekty oceněné v roce 2015 se nemohou opětovně letošních cen účastnit.
 
Více informací k pravidlům na:

http://www.aevv-egwa.org/download/european-greenways-award/8-ega-2017/8th_EGA_Regulations_2017_Web.pdf
 
Účast v European Greenways Award (EGA)  předpokládá splnění a souhlas s podmínkami soutěže.

 

článek  6 – Žádosti

 
Pouze žádosti vyplněné v přiložených formulářích budou dále posouzeny. Na jejich úplnost dohlédne technická hodnotící komise.
 
Kompletní žádosti budou obsahovat: 
 
Formulář s vyplněnou žádostí v elektronické podobě ke stažení na webu EGA
http://www.aevv-egwa.org/awards/8th-ega-2017/
 posílejte na e-mail: direction@egwa-aevv.org. Formuláře jsou ke stažení v angličtině a musí být rovněž vyplněny v angličtině Nejpozdějším datem pro zaslání vyplněného formuláře je  26. duben 2017.
 
Doplňující dokumenty např. fotky, brožury, mapy mohou být zaslány v libovolném jazyce.

 

 • 13. 7. 2022
  Ukončení sezóny na cyklostezce B...

  Ukončení sezóny na cyklostezce Brno - Vídeň proběhne v sobotu ...

   
  20. 5. 2022
  Slavnostní otevření nového úseku...

  17.5.2022 se otevřel nový úsek cyklosezky Brno - Vídeň v Rebešovicí...

   
  Všechny aktuality
 • srpen 2022
  poútstčtsone
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Všechny akce
 • Anketa
  Na kterou stezku Greenway letos vyrazíte? Na kterou stezku Greenway letos vyrazíte?
 • Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí.

  Jsme nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje.